Picture Fresco

Christ on the Rainbow

Fresco

Photo: Viola Chrzanowski

Return to gallery